OSB3

OSB 3

 • Avaldus 402
 • OSB3 plaadid

  paksus
  mm
  laius
  mm
  pikkus
  mm
  m² hind € KM-gatk hind € UUED HINNAD
  tk hind KM-ga
  10125025006,0815,8319,00
  12125025006,7217,5021,00
  12 4TG12502500
  1512502500
  15 4TG 6252500
  181250250010,5627,5033,00
  18 4TG625250013,5916,30
  221250250012,8033,3340
  22 4TG12502500
OSB3 plaadi iseloomustus:
– konstruktsiooniliselt väga tugev tänu lamedate puitlaastude orienteeritud riststruktuurile (2,5 korda tugevam kui puitlaastplaat)
– kiiresti ja kergesti paigaldatav: soovi kohaselt võib kinnitada kruvide,naelte või klambritega
– vastupidav löökidele ja vigastustele
– ilmastikukindel: talub vihma ja temperatuurimuutusi, ka tuule- ja aurutõke. Vees ei lagune ja ei kaota omadusi.
– väga hea termoisolaator ja energiasäästlik
– hea heliisolaator
– ökoloogiline ning sisaldab üle 90% kvaliteetpuitu
– hügieeniklass E1 ja Eesti Tervisekaitseameti heakskiit.
– raskestisüttiv materjal – tulekindluse II klass.
– hea kinnitustarvikute(naelad, klambrid) püsivus katusekattematerjalides(näit. KATEPAL ja muud)
– viimistletav: lihvitav, värvitav, lakitav jne.
OSB3 plaati saab kasutada:
– aluskatusena bituumenkatusekatete alla,laudise asemel
– ripplaena või lae alla löömiseks
– ehituskonstruktsioonideks kilpmaja ehituseks, välis- ja sisevooderduseks
– sõrestikseina püstitamiseks
– aluspõranda paigaldamiseks
– põrandalaakidena naturaalpõrandaks
– pakendimaterjaliks
– pehme mööbli karkassiksOSB PLAAT — uus kvaliteedi tase ehitusesOSB on tehisvaigu abil kokku liimitud kolmekihiline lamepressitud puitlaastplaat, mis vastab Eurostandardi EN 300 “OSB” nõuetele. Plaat on valmistatud peamiselt kooritud männipuidust, teatud plaadisortide puhul võivad rakendust leida ka kuuse- ja valitud lehtpuude puit.
DIN 68800-2 järgi võib sõltuvalt seose tüübist OSB-d kasutada nii kuivades (OSB/2) kui niisketes tingimustes (OSB/3). Vedela liimi kasutamine tagab niiskussisalduse tasakaalu säilimise 8 ± 3% piirides.Pealispinna ja keskmise kihi eraldi töötlemine garanteerib OSB-le heledama, sinavusevaba ning tihke pinna.
Umbes 150 mm pikkused ja 0,4 mm paksused laastud töödeldakse pealis- ja sisemiste kihtide tarvis eraldi ning optimaalne laastude orienteeritus annab OSB-le järgmised ehituslikud omadused:
– kõrge mehaaniline tugevus
– mõõtmete stabiilsus niiskuse käes
– ContiFine – tüüpi pealispind.OSB dekoratiivne kvaliteet avab disainerite ja paigaldajate ees täiesti uued võimalused. Töötlemata, lakitud, poleeritud või vahatatud kujul saab plaati atraktiivse viimistlusmaterjalina kasutada paljudes valdkondades.

Katused
Seinad
Põrand

Paigaldamine

Üks OSB väljapaistvaid omadusi on minimaalne pundumine ning kõrge mõõtmete stabiilsus (vt. tehnilisi andmeid: niiskuse mõju mõõtmetele). DIN 68800-2: “Puidu säilitamine– ennetusmeetmed” on rakendatav koormustkandvate/sõrestikuelementide puhul.
DIN 1052 ”Puiduehitus” järgi on materjali reeglitepärase paigaldamise korral niiskuse tasakaal erinevates keskkondades vastavalt alltoodud tabelile:

Paigaldamistingimused
Materjali ligikaudne
niiskussisaldus
Täieliku keskküttega hoone
6 kuni 9 %
Osalise keskküttega hoone
9 kuni 15 %
Kütmata uusehitis
15 kuni 18 %

Sulundservad
Asümeetrilised, koonuselised sulundservad lihtsustavad plaatide paigaldamist põrandatele, seintele ja lagedele ning kindlustavad vajaliku jõudude ülekande, lisaks parandavad struktuuri tuulekindlust. Seinaprofiile on võimalik üksteise järel kerge vaevaga paigaldada, asetades järgmise plaadi nurga alla (vt. joonist) ning pistes punni eelmise plaadi soone sisse.

OSB plaate võib saagida ning töödelda standardsete koht- ja käsielektririistadega samamoodi nagu puitugi. OSB plaate võib paigaldada kõikidele laastplaatidele sobivate kinnitustarvikutega nagu kruvid, klambrid ja naelad.
Kinnitustarvikute pikkus peab olema 2,5mm x plaadi paksus, ent vähemalt 50mm. Klambrite traat peab olema läbimõõduga vähemalt 1,53mm. Soovitav on kasutada korrosioonikindlaid, s.t. tsingitud või roostevabast terasest tarvikuid.

OSB kihtide ristisuund kindlustab kinnitustarvikute tiheda kinnitumise, seda isegi plaadi väliskihil. Sisemiste kihtide tihe struktuur hoiab ära plaatide äravajumise. Järgnev joonis näitab ära kinnitustarvikute soovitatava vahekauguse koormusvabadel plaatidel.

Plaadi kinnitusskeem:

Ladustamine ja transport

Õige ladustamine ning materjali kaitsemeetmed transportimisel on olulised tegurid plaatide probleemidevaba paigaldamise juures. Sealjuures tuleb järgida järgmisi lihtsaid reegleid:

– Asetage OSB plaadid horisontaalselt neljakandiliste prusside peale   maksimumkaugusele 80 cm. Prussid peavad olema ühekõrgused.
– Metall-lindid tuleb eemaldada kohe pärast materjali saabumist   ladustamis- või paigaldamiskohta.
– Juhul, kui mõned pakid on virnastatud üksteise peale, peavad prussid   olema rihitud otse.
– Püstine ladustamine (peaaegu vertikaalselt) on lubatud ainult vähese   arvu kuiva pinnaga plaatide puhul. Sel juhul võivad plaadid seista vaid   nende sulundserva peal.
– Kui plaate kavatsetakse liigutada tõstukiga, peavad prussid olema   piisavalt kõrged ära hoidmaks võimalikke kahjustusi.
– Plaadid peavad olema vastavalt niiskuse vastu kaitstud
(transport tentautoga, kilega kaetud).
– Hoiuruumid peavad olema varustatud temperatuuriregulaatoriga.   Niiskuse ja temperatuuri olulist kõikumist tuleb vältida.
– Soovitav on lasta plaatidel paigalduskohas valitsevate tingimustega
48 tundi kohaneda.

OSB — igas mõttes konstruktiivne

Lisaks uusehitistele pakub OSB järgmisi eeliseid ka vanade põrandate renoveerimisel:

– taskukohane ja koheselt kasutusvalmis materjal;
– kerge kasutada, paigaldamine ei nõua spetsiaalseid tööriistu;
– kerge kaaluga ning lihtne käsitseda;
– optimaalsed plaatide mõõtmed, ideaalselt istuvad sulundservadega   profiilid;
– kuiv, puhas ja kiire paigaldada;
– kõrgstaatiline koormuskandvusvõime;
– ideaalne aluspõrand kõigi tavaliste põrandakattematerjalide alla;
– ideaalne vanade ja betoonpõrandate tasandamiseks.
– soodsaim hind omasuguste puitmaterjalide (vineer) hulgas